Assistansnyheter

Artiklar som handlar om assistans och nyheter.

Huvudmannaskapet för den personliga assistansen föreslås bli statligt

Huvudmannaskapet för den personliga assistansen föreslås bli enbart statens. Idag delas huvudmannaskapet mellan Sveriges kommuner och staten. Huvudmannaskap betyder enkelt förklarat den som har yttersta ansvaret för en viss verksamhet. Ett delat huvudmannaskap eller delat ansvar får i de flesta fall konsekvenser. I folkmun brukar man säga att delat ansvar är samma som inget ansvar. Och till viss del är det sant. Det dubbla huvudmannaskapet för den personliga assistansen har lett till att många personer fallit mellan stolarna och inte fått någon assistans överhuvudtaget.

Assistentrekrytering - fortfarande ett bekymmer

För snart tre år sedan skrev jag en artikel liknande denna på ämnet om rekryteringen av assistenter. Precis då som nu så är det fortfarande trögt för många assistanstagare att rekrytera nya assistenter trots att vi fortfarande har en relativt hög arbetslöshet i Sverige. Ungefär 515 000 arbetsföra personer var enligt SCB arbetslösa i augusti i år. Men trots den höga arbetslösheten så är det relativt få som söker arbete som personlig assistent.

Svårt med assistansrekryteringen - trots hög arbetslöshet

Vi har för närvarande en arbetslöshet på ca 6,3 % i sverige. Trots detta så finns det många branscher där det saknas arbetskraft. Men hur är det möjligt att vi har en arbetslöshet på 6,3% och att det ändå saknas arbetskraft? Assistansyrket är i grund och botten ett serviceyrke med omsorgsinriktning där den personliga assistenten hjälper en annan människa med sådant som användaren hade kunnat göra själv om inte användaren hade haft sitt funktionshinder. I detta avseenede så är assistentyrket ett väldigt omväxlande och stimulerande yrke. Något som vem som helst skulle kunna klara av att utföra rent praktiskt. Det finns tre stora faktorer till varför det är så svårt att hitta arbetskraft till assistansbranschen trots en hög arbetslöshet. Den största anledningen är att lönen och kollektivavtalen jämfört med andra branscher är för dåliga för att locka arbetskraft tilll branschen.

Leva och fungera 2019

Då var årets upplaga av Leva & Fungera slut och självklart var vi på Funktionswebben där och kollade in läget. Leva & Fungera är Nordens största mässa för tillgänglighet och hjälpmedel. På mässan fanns som vanligt en stor mängd olika utställare av hjälpmedel och andra produkter som gör livet enklare att leva.

Regeringen fryser temporärt beslut om assistansersättning

Tidigare i veckan meddelade barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen tagit till sig av den massiva kritiken och temporärt fryser omprövningen av LSS beslut hos försäkringskassan. Vad detta egentligen får för konsekvenser kan nog ingen sia om, men det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning för assistansen. Egentligen hade regeringen inget val efter det larm som kom från försäkringskassan för några veckor sedan.