Delaktighet och tillgänglighet

I den bästa av världar så hade samhället varit helt likvärdigt för alla personer. Men tyvärr så får de flesta av oss med funktionsvarianser erfara att det inte är så. En hög kant, en trappa, en smal dörr, en brant backe, ett hål i gatan, en uteservering och så vidare. Listan över saker som gör det svårt, osäkert och inte sällan omöjligt att ta sig fram för många med både fysiska och intellektuella funktionshinder.

Här på Funktionswebben försöker vi bygga upp kunskap kring tillgänglighet och delaktighet i samhället. Här nedan hittar du de artiklar som finns på ämnet med alltifrån kunskap om hur vi bygger samhället mer tillgängligt till tips och idéer om hur man själv kan lösa en del av de tillgänglighets problem som finns därute. 

Har du några egna erfarenheter kring något som du själv tycker är problematiskt i samhället? Skicka ett mail till info@funktionswebben.se och dela med dig av dina erfarenheter. Tillsammans är vi starka, kan påverka och hjälpa varandra.

Välj typ av innehåll i artikeln
Titel
Den personliga assistansen - en väl bevarad hemlighet

Leva och fungera 2019

Då var årets upplaga av Leva & Fungera slut och självklart var vi på Funktionswebben där och kollade in läget. Leva & Fungera är Nordens största mässa för tillgänglighet och hjälpmedel. På mässan fanns som vanligt en stor mängd olika utställare av hjälpmedel och andra produkter som gör livet enklare att leva.