Definitioner

Användare - är vad vi på Funktionswebben kallar personen som har funktionshindret. Andra ord kan vara brukare, nyttjare, kund, uppdragsgivare, patient, etc. 

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ordinärt boende - kallas det för om du bor i din egna lägenhet eller ditt egna hus. 

Särskilt boende - kallas det för om du bor i en lägenhet eller på en avdelning i ett boende som kommunen anordnar.